dijous, 24 de novembre de 2011

La Comunitat d'aprenentatge Les Basseroles
Les Comunitats d’aprenentatge són una aposta per un model educatiu que supera les desigualtats educatives, socials i econòmiques que es generen a la societat. Una escola on tothom té les mateixes oportunitats, en la que tothom pot aportar les seves idees i entre tots col•laborar en l’educació dels nens i les nenes.
    Els principals objectius són arribar als màxims aprenentatges per a tots els infants i una bona convivència. Aquests objectius estan basats en els següents principis:
•    TOTS els infants tenen les capacitats per aprendre.
•    La necessitat d’augmentar totes les interaccions que potencien l’aprenentatge i d’utilitzar tots els mitjans i recursos per aconseguir el màxim nivell d’aprenentatge.
•    La col•laboració es fa des d’un diàleg igualitari.
•    La diversitat és enriquidora i produeix més aprenentatges.
•    La solidaritat és un criteri de funcionament del centre, de l’aula i de tota la comunitat educativa.
 Les famílies de la nostra escola sempre han participat activament en el centre: preparant les festes, aquest curs en els tallers d’educació infantil, en la preparació de les escenes del pessebre, l’hort, ... i sempre hi ha hagut un lligam amb diferents entitats del poble com: els Tonis, el Casal dels avis, el bibliobús, ...
Amb tot això, l’equip de professors esplanteja buscar algun projecte que englobés el fet de ser una escola oberta i participativa i que a més, els nostres alumnes continuessin tenint un aprenentatge de qualitat i perquè no, millorar els resultats acadèmics.
A partir d’aquí, va començar un procés de cerca d’informació fins a trobar el que heu sentit a parlar: les COMUNITATS D’APRENENTATGE.

COM ARRIBEM A SER UNA COMUNITAT D’APRENENTATGE?
FASE DE SENSIBILITZACIÓ
El procés de transformació es va iniciar al gener de 2011. Després de posar-nos en contacte amb el Departament d’Educació i el CRP (Centre de Recursos de Vic) ens van adjudicar el curs de sensibilització de 30 hores on mestres (de la nostra escola i d’altres escoles) i familiars van poder conèixer en què consistia ser una Comunitat d’Aprenentatge. El CREA (Centre d’ Investigació Social i educativa de la Universitat de Barcelona) va ser l’encarregat de portar a terme aquest assessorament.
L’equip de mestres va visitar algunes escoles per tal de poder conèixer diferents experiències i a partir d’aquí, calia fer una reflexió profunda tant per part dels mestres com de les famílies.FASE PRESA DE DECISSIÓ
En aquesta fase el claustre ens vam reunir i vam deliberar sobre la transformació de l’escola en Comunitat d’aprenentatge. En el nostre cas el 100% del claustre va decidir tirar endavant amb el projecte. A partir d’aquí es va iniciar la fase de sensibilització i presa de decisions de les famílies.
 Es va informar a les famílies de la nostra decisió i de la importància del seu recolzament a la nostra proposta de transformació. Es van fer dues assemblees per tal de que tothom hi pogués assistir (una a les tres de la tarda i l’altra a les vuit del vespre), hi va haver una gran participació per part de les famílies.
A l’assemblea vam comptar amb la col·laboració d’en Pep Sala (Departament d’Educació),  familiars i cap d’estudis de l’escola Vila Parietes de Parets del Vallès i Itxaso Tellado professora de la Universitat de Vic i membre del CREA. Les famílies havien de decidir si estaven d’acord amb el projecte o no. La proposta era que per tirar endavant aquest projecte es necessitava, com a mínim, un 80% d’acord. Com a la votació va sortir que un 80.33% va dir que sí, per tant el proper curs es porta a la pràctica.

FASE DEL SOMNI
Actualment estem en aquesta fase, la del somni. Aquí les famílies, el claustre i els nens i les nenes somiem l’escola ideal, sota el lema “l’escola que volem pels nostres fills i filles sigui l’escola que volem per tots els nens i les nenes”.
Al passadís de l’escola hem dibuixat una “basserola” on anem penjant els nostres somnis a través de gotes d’aigua i d’animals que puguem trobar a qualsevol bassa (granotes, ocells...). A més, hem deixat bústies a tres establiments del poble, per tal que tothom pugui somiar com vol l’escola.
A través dels somnis es fomentarà la participació i serà el punt de partida per engegar el projecte.

FASE DE PRIORITATS I PLANIFICACIÓ
Aquesta fase consisteix en agrupar els somnis segons grans àmbits o temes. Per exemple somnis que afecten a dins de l’aula, fora de l’horari escolar, a infraestructures, etc. A partir de les agrupacions formarem el que serà les COMISSIONS DE TREBALL que estaran formades per mestres, familiars i tot aquelles persones que en vulguin formar part.
Entre tots, prioritzarem els somnis que es realitzaran a curt o llarg termini, depenent de les necessitats de la comunitat educativa.ALTRES ACTUACIONS DINTRE DE LES COMUNITATS D’APRENTATGE
A més de la implicació dels familiars en les diferents comissions, les aules s’obren als voluntaris/àries (familiars, estudiants...). Dins d’aquestes actuacions podem destacar les següents:
GRUPS INTERACTIUS à  treballem amb grups reduïts on a cada grup hi ha un adult (voluntari) que fa de dinamitzador ajudant a que els alumnes parlin, que s’ajudin entre ells... La mestra tutora és l’encarregada d’organitzar l’aula i de parlar amb els voluntaris que entren a l’aula. Fer grups interactius fa que:
o    Cada deu o quinze minuts els alumnes canvien d’activitat, per tant, podem avançar temari.
o     No tenen temps d’avorrir-se.
o     Uns ajuden als altres i aprenen en valors.
TERTÚLIES LITERÀRIES à  a prtir d’un conte (els més petits) o de la lectura individual d’un llibre (els més grans) aconseguim:
o    Generar diàleg
o    Els alumnes s’enriqueixen amb temes sobre actituds, sentiments, opinions...
o    Generen interaccions.
o    Potencia l’esperit crític.
o    Crea necessitat de buscar informació.
        Es basa amb la idea que entre tots ho podem llegir tot.

A mesura que es vagi tirant endavant amb el projecte es poden engegar altres actuacions d’èxit com les Biblioteques Tutoritzades (espai on els alumnes poden accedir i a on troben voluntaris que els ajuden a fer els deures), la Prevenció de Conflictes (on tots junts podem fer unes normes de convivència segons les necessitats de cada centre), Formació de familiars, etc.Entre tots i totes, aconseguirem complir tots els somnis.

“Jo encara, tinc un somni...”
Martin Luther KingEnllaços d'interès:


http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Arees_actuacio/innovacio_educativa/comunitats_aprenentatge/document_marc_comunitats_aprenentatge.pdf


http://www.escolalledoner.com/
                            

divendres, 16 de setembre de 2011

Nota de premsa sobre la sentència de l'Audiència Nacional, cas Màlaga vs CMT

Nota de premsa sobre la sentència de l'Audiència Nacional, cas Màlaga vs CMT

creat: Dc, 14/09/2011 - 23:38 — rroca - actualitzat: 15/9/11 00:08

Nota de premsa de guifi.net aclaratòria envers el comunicat del gabinet de premsa de l’Audiència Nacional arrel de la sentència de 01.09.11 de l’Audiència Nacional confirmant les resolucions de la CMT de 08.02.10 i 13.05.10 en contra de l’Ajuntament de Màlaga.

L’Audiència Nacional va dictar sentència de 01.09.11 confirmant les resolucions de la CMT de data 08.02.10 imposant a l’ajuntament de Màlaga una sanció de 300.000,- € com a infracció molt greu per no haver realitzat la comunicació prèvia d’inici d’activitat i la resolució de 13.05.10, inscrivint-lo d’ofici com a operador de telecomunicacions.

L’objecte d’aquesta sentència gira de forma bàsica sobre l’obligació de l’Ajuntament de notificar a la CMT les seves activitats en matèria de telecomunicacions: Mentre l’Ajuntament de Màlaga considerava que no calia efectuar-la per considerar que desenvolupava una activitat que havia de qualificar-se d’“autoprestació”, la CMT va resoldre en el seu dia que l’activitat de l’ajuntament no era autoprestació pel que tenia l’obligació de realitzar aquesta notificació.

En aquesta controvèrsia entre institucions, la nota de premsa tramesa per l’Audiència Nacional el 14.09.11 no ha ajudat en la clarificació del tema sinó que ha generat dubtes de la legalitat de prestar el servei de wi-fi lliure i gratuït per part de les administracions públiques.

El gabinet de premsa de l’Audiència Nacional ha emès un comunicat, que en comptes d’explicar què ha resolt la sentència de 01.09.11, dóna a entendre coses absolutament diferents, que a més, poden perjudicar les activitats que fem terceres parts -cas de guifi.net- i que no tenen res a veure amb aquesta resolució judicial.

La nota informativa enviada als mitjans de comunicació suggereix que la sentència limita -o per extensió prohibeix- les xarxes públiques sense fils i/o “obertes”. Prova d’això és que ràpidament diversos mitjans han publicat en el dia d’avui titulars com ara, La Audiència Nacional pone coto al wi-fi público (La Vanguardia),La Audiencia limita a las administraciones a prestar wifi gratis (El País), La Audiencia Nacional obliga a las administraciones a pagar una tasa para ofrecer wi-fi gratuito (Europa Press), etc.

Per evitar confusions, és important recordar que:

    Guifi.net opera des de sempre xarxes obertes i disponibles al públic en general, que és el que entén la llei com a xarxa pública, que inclou formats gratuïts per als usuaris, que ho fem de forma sostenible basats en criteris de mercat, des de la iniciativa privada i en col·laboració amb molts ajuntaments de l’estat espanyol. És una activitat notificada de forma prèvia a la CMT i que, en conseqüència, respecta escrupolosament el marc legal espanyol.
    Com a conseqüència de l'apartat anterior, cap participant de guifi.net, inclosos els Ajuntaments, han tingut mai cap problema similar al que es tracta en la sentència.
    El marc jurídic europeu i espanyol estableixen clarament que l’exercici de les telecomunicacions és una activitat lliberalitzada, que pot realitzar-la tothom mitjançant el règim de comunicació prèvia a la CMT i que les limitacions que s’hi poden aplicar són les que es deriven estrictament del contingut de la llei i no pas d'altres.