dijous, 24 de novembre de 2011

La Comunitat d'aprenentatge Les Basseroles
Les Comunitats d’aprenentatge són una aposta per un model educatiu que supera les desigualtats educatives, socials i econòmiques que es generen a la societat. Una escola on tothom té les mateixes oportunitats, en la que tothom pot aportar les seves idees i entre tots col•laborar en l’educació dels nens i les nenes.
    Els principals objectius són arribar als màxims aprenentatges per a tots els infants i una bona convivència. Aquests objectius estan basats en els següents principis:
•    TOTS els infants tenen les capacitats per aprendre.
•    La necessitat d’augmentar totes les interaccions que potencien l’aprenentatge i d’utilitzar tots els mitjans i recursos per aconseguir el màxim nivell d’aprenentatge.
•    La col•laboració es fa des d’un diàleg igualitari.
•    La diversitat és enriquidora i produeix més aprenentatges.
•    La solidaritat és un criteri de funcionament del centre, de l’aula i de tota la comunitat educativa.
 Les famílies de la nostra escola sempre han participat activament en el centre: preparant les festes, aquest curs en els tallers d’educació infantil, en la preparació de les escenes del pessebre, l’hort, ... i sempre hi ha hagut un lligam amb diferents entitats del poble com: els Tonis, el Casal dels avis, el bibliobús, ...
Amb tot això, l’equip de professors esplanteja buscar algun projecte que englobés el fet de ser una escola oberta i participativa i que a més, els nostres alumnes continuessin tenint un aprenentatge de qualitat i perquè no, millorar els resultats acadèmics.
A partir d’aquí, va començar un procés de cerca d’informació fins a trobar el que heu sentit a parlar: les COMUNITATS D’APRENENTATGE.

COM ARRIBEM A SER UNA COMUNITAT D’APRENENTATGE?
FASE DE SENSIBILITZACIÓ
El procés de transformació es va iniciar al gener de 2011. Després de posar-nos en contacte amb el Departament d’Educació i el CRP (Centre de Recursos de Vic) ens van adjudicar el curs de sensibilització de 30 hores on mestres (de la nostra escola i d’altres escoles) i familiars van poder conèixer en què consistia ser una Comunitat d’Aprenentatge. El CREA (Centre d’ Investigació Social i educativa de la Universitat de Barcelona) va ser l’encarregat de portar a terme aquest assessorament.
L’equip de mestres va visitar algunes escoles per tal de poder conèixer diferents experiències i a partir d’aquí, calia fer una reflexió profunda tant per part dels mestres com de les famílies.FASE PRESA DE DECISSIÓ
En aquesta fase el claustre ens vam reunir i vam deliberar sobre la transformació de l’escola en Comunitat d’aprenentatge. En el nostre cas el 100% del claustre va decidir tirar endavant amb el projecte. A partir d’aquí es va iniciar la fase de sensibilització i presa de decisions de les famílies.
 Es va informar a les famílies de la nostra decisió i de la importància del seu recolzament a la nostra proposta de transformació. Es van fer dues assemblees per tal de que tothom hi pogués assistir (una a les tres de la tarda i l’altra a les vuit del vespre), hi va haver una gran participació per part de les famílies.
A l’assemblea vam comptar amb la col·laboració d’en Pep Sala (Departament d’Educació),  familiars i cap d’estudis de l’escola Vila Parietes de Parets del Vallès i Itxaso Tellado professora de la Universitat de Vic i membre del CREA. Les famílies havien de decidir si estaven d’acord amb el projecte o no. La proposta era que per tirar endavant aquest projecte es necessitava, com a mínim, un 80% d’acord. Com a la votació va sortir que un 80.33% va dir que sí, per tant el proper curs es porta a la pràctica.

FASE DEL SOMNI
Actualment estem en aquesta fase, la del somni. Aquí les famílies, el claustre i els nens i les nenes somiem l’escola ideal, sota el lema “l’escola que volem pels nostres fills i filles sigui l’escola que volem per tots els nens i les nenes”.
Al passadís de l’escola hem dibuixat una “basserola” on anem penjant els nostres somnis a través de gotes d’aigua i d’animals que puguem trobar a qualsevol bassa (granotes, ocells...). A més, hem deixat bústies a tres establiments del poble, per tal que tothom pugui somiar com vol l’escola.
A través dels somnis es fomentarà la participació i serà el punt de partida per engegar el projecte.

FASE DE PRIORITATS I PLANIFICACIÓ
Aquesta fase consisteix en agrupar els somnis segons grans àmbits o temes. Per exemple somnis que afecten a dins de l’aula, fora de l’horari escolar, a infraestructures, etc. A partir de les agrupacions formarem el que serà les COMISSIONS DE TREBALL que estaran formades per mestres, familiars i tot aquelles persones que en vulguin formar part.
Entre tots, prioritzarem els somnis que es realitzaran a curt o llarg termini, depenent de les necessitats de la comunitat educativa.ALTRES ACTUACIONS DINTRE DE LES COMUNITATS D’APRENTATGE
A més de la implicació dels familiars en les diferents comissions, les aules s’obren als voluntaris/àries (familiars, estudiants...). Dins d’aquestes actuacions podem destacar les següents:
GRUPS INTERACTIUS à  treballem amb grups reduïts on a cada grup hi ha un adult (voluntari) que fa de dinamitzador ajudant a que els alumnes parlin, que s’ajudin entre ells... La mestra tutora és l’encarregada d’organitzar l’aula i de parlar amb els voluntaris que entren a l’aula. Fer grups interactius fa que:
o    Cada deu o quinze minuts els alumnes canvien d’activitat, per tant, podem avançar temari.
o     No tenen temps d’avorrir-se.
o     Uns ajuden als altres i aprenen en valors.
TERTÚLIES LITERÀRIES à  a prtir d’un conte (els més petits) o de la lectura individual d’un llibre (els més grans) aconseguim:
o    Generar diàleg
o    Els alumnes s’enriqueixen amb temes sobre actituds, sentiments, opinions...
o    Generen interaccions.
o    Potencia l’esperit crític.
o    Crea necessitat de buscar informació.
        Es basa amb la idea que entre tots ho podem llegir tot.

A mesura que es vagi tirant endavant amb el projecte es poden engegar altres actuacions d’èxit com les Biblioteques Tutoritzades (espai on els alumnes poden accedir i a on troben voluntaris que els ajuden a fer els deures), la Prevenció de Conflictes (on tots junts podem fer unes normes de convivència segons les necessitats de cada centre), Formació de familiars, etc.Entre tots i totes, aconseguirem complir tots els somnis.

“Jo encara, tinc un somni...”
Martin Luther KingEnllaços d'interès:


http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Arees_actuacio/innovacio_educativa/comunitats_aprenentatge/document_marc_comunitats_aprenentatge.pdf


http://www.escolalledoner.com/